Hjem Klubbnytt Nytt styre

Nytt styre

128

Årets årsmøte ble avholdt i dag 07.04 i Katfosshallen. Vi ønsker med det å takke avtroppende medlemmer for sin innsats og ønsker nytt styre velkommen:

VERV: NAVN: MOBIL: E-POSTADRESSE:
Leder Lars Kristian Haraldsrud 90595572 [email protected]
Nestleder Fredrik Edvardsen 95828204 [email protected]
Kasserer Terje Kristiansen 99033946 [email protected]
Sekretær Anne Grete Mogen 93229942 [email protected]
Styremedlem Pål Korsgård 99404153 [email protected]
Styremedlem Espen Bromark Dybendal 90806274 [email protected]
Styremedlem Morten Harstad 40232479 [email protected]
Vara-styremedlem Harald Baardseth 41609846 [email protected]
Vara-styremedlem Kristin Kristiansen 90976714 [email protected]


Regnskapet er ikke klart fra regskapsføreren og det vil derfor avholdes ekstraordinært årsmøte for å godkjenne dette. Vi kommer tilbake med innkallelse (senest 14. dager før) når regnskapet er klart og dato for møtet er fastslått.

Protokoll etc. blir også publisert når dette er ferdig.

Legg inn en kommentar