Hjem Styret Nytt styre

Nytt styre

182

Årets årsmøte ble avholdt i dag 24.03.19 i Katfosshallen. Vi ønsker med det å takke avtroppende medlemmer for sin innsats og ønsker nytt styre velkommen:

VERV: NAVN: MOBIL: E-POSTADRESSE:
Leder Lars Kristian Haraldsrud 90595572 larsern@modumbtk.no
Nestleder Morten Harstad 40232479 morten.harstad@gmail.com
Kasserer Terje Kristiansen 99033946 terjekristiansen654@gmail.com
Styremedlem Anne Grete Mogen 93229942 agr-mo@online.no
Styremedlem Pål Korsgård 99404153 pal@modumbtk.no
Styremedlem Ståle Gundersen 91511971 stagun@hotmail.no
Styremedlem Kristin Kristiansen 90976714 kristiansenkristin41@gmail.com
Vara-styremedlem Harald Baardseth 41609846 harald.baardseth@vestreviken.no
Vara-styremedlem Susanne Vad Norli 98602203

Sekretærjobben vil spres på de enkelte medlemmene.