Hjem Ekstern info Stopp av treninger, planlagt årsmøte og regionscup

Stopp av treninger, planlagt årsmøte og regionscup

37

Modum bordtennisklubb vil basert på retningslinjer fra NIF stoppe all trening og bruk av Katfosshallen umiddelbart, altså med virkning fra og med i dag 12.03.2020. Dette gjelder altså både organisert trening og privat trening, ergo all bruk av Katfosshallen.

Klubben følger til en hver tid følge de anbefalingene og retningslinjene vi får fra NIF, kommune og folkehelseinstituttet.

Bruk av hallen og treninger vil være utsatt på ubestemt tid frem til vi får andre anbefalinger. Vi vil derfor oppdatere alle når vi vet noe mer.

NIF har i tillegg utsatt frist for å avholde årsmøter til 15. juni 2020. Basert på usikkerheten rundt samlinger og i forhold til opptrappingen av tilltak som har skjedd de siste dagene, så avlyser vi planlagt årsmøte 22.03.2020. Så fort vi vet noe mer vil ny innkalling komme.

Regionscup 3 som skulle blitt arrangert 19. april 2020 i Katfosshallen blir avlyst. Det betyr at det ikke vil flyttes til en nyere dato, men avlyses i sin helhet denne sesongen.

Hvis man ønsker å følge med på anbefalinger som blir gitt kan man følge disse lenkene:

NIF: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/

Modum kommune: https://www.modum.kommune.no/viktig-informasjon-om-koronaviruset-with-english-summary.6289270-483135.html

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ eller https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/