Hjem Ekstern info OPPDATERT 05.07.2020 – Korona-informasjon

OPPDATERT 05.07.2020 – Korona-informasjon

66

Oppdatering 05.07.2020:

Modum bordtennisklubb har tatt sommerferie. Vi vil starte opp treninger igjen fra og med 5. august 2020. Skulle det komme nye korona-regler etter sommeren, så vil dere får egen informasjon om dette.

OBS: Følg med på intergruppen på Facebook om eventuelle sommertreninger (ikke forhåndsplanlagt)

 


Oppdatering 18.04.2020 (ikke gyldig lengre):

NIF har åpnet opp for mer trening, men vi må fortsatt forholde oss til kommunelegens anbefalinger. Det åpnes for at veteran/foreldre-gruppa kan trene på tirsdager fra kl. 18:00.

Nybegynnere/rekrutter må melde seg på internsiden på Facebook (eller send SMS til 90595572) om de vil trene mandager og/eller onsdager fra kl. 18:00. Basert på antall må vi se om vi må dele opp i grupper/dager etc.

Vi følger anbefalingene satt opp av kommunelegen i Modum, NIF og Norges bordtennisforbund så alle vil få klare beskjeder før treningen kan startes opp.

Nåværende retningslinjer (fra NBTF):

OBS: Regler fra kommunelegen i Modum vil eventuelt være i tillegg til dette (eller mer begrenset). Info kommer fortløpende hvis noe skulle overstyre det som står nedenfor.

 • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
 • Det kan nå være opp til 20 personer på treningen inkl. ansvarlig voksen, trenere/ledere
 • Det skal alltid være minst 1 meter mellom personer. Det innebærer at klubben må tilpasse antall bord, og avstanden mellom disse, slik at man ikke kommer nærmere hverandre enn 1 meter under spill og henting av baller. Bruk gjerne barrikader til å avgrense hvert bord
 • Det skal ikke spilles/trenes double
 • Trener/leder organiserer oppsett av alt utstyr og vasking av dette før/etter trening
 • Unngå berøring av barrikader, nett, stolper og øvrig utstyr
 • Alt utstyr som berøres vaskes etter berøring
 • Det skal være tilgang til Antibac før, under og etter trening
 • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)
 • Det skal ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening/konkurranser

I veilederen fra NIF står det nå at ballen er «frikjent». Det innebærer at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av baller og annet felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være lav.

Den enkelt bør likevel også unngå å ta seg til ansiktet med den hånden som berører ballen og vi opprettholder at:

 • Alle baller skal vaskes/tørkes med Antibac før/etter trening
 • Det kan fortsatt være en god regel å ha egne, merkede, baller til serve-trening og kinatrening.

 


ELDRE INFORMASJON (ikke gyldig lengre):

Modum bordtennisklubb vil basert på retningslinjer fra NIF stoppe all trening og bruk av Katfosshallen umiddelbart, altså med virkning fra og med i dag 12.03.2020. Dette gjelder altså både organisert trening og privat trening, ergo all bruk av Katfosshallen.

Klubben følger til en hver tid følge de anbefalingene og retningslinjene vi får fra NIF, kommune og folkehelseinstituttet.

Bruk av hallen og treninger vil være utsatt på ubestemt tid frem til vi får andre anbefalinger. Vi vil derfor oppdatere alle når vi vet noe mer.

NIF har i tillegg utsatt frist for å avholde årsmøter til 15. juni 2020. Basert på usikkerheten rundt samlinger og i forhold til opptrappingen av tilltak som har skjedd de siste dagene, så avlyser vi planlagt årsmøte 22.03.2020. Så fort vi vet noe mer vil ny innkalling komme.

Regionscup 3 som skulle blitt arrangert 19. april 2020 i Katfosshallen blir avlyst. Det betyr at det ikke vil flyttes til en nyere dato, men avlyses i sin helhet denne sesongen.

Hvis man ønsker å følge med på anbefalinger som blir gitt kan man følge disse lenkene:

NIF: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/

Modum kommune: https://www.modum.kommune.no/viktig-informasjon-om-koronaviruset-with-english-summary.6289270-483135.html

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ eller https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/