Velkommen til

Modum bordtennisklubb!

Modumlogo-liten
 

Modum BTK har et godt tilbud til alle årsklasser og alle ferdighetsnivåer. Klubben har egen treningshall i Katfoss med god plass og gode treningsmuligheter. Vi holder åpen kiosk enkelte dager i uka så man kan ta seg tid til å snakke litt sammen. Det er også et åpent trådløst nett i hallen, hvis foreldre har behov for å benytte dette til jobb etc.

MEDLEM AV MODUM BTK:

Som medlem i Modum BTK har du mulighet til å trene med dyktige trenere. Som medlem har du også mulighet til å delta på bordtennisstevner rundt i hele landet. Det er bare din egen begrensning som setter stopper for hvor mye og langt du vil reise, men du behøver heller ikke reise lenger enn for eksempel i treningshallen (Katfosshallen), Hokksund eller Jevnaker. Her vil du spille mot andre aktive i din egen årsklasse eller høyere.

FORVENTNINGER TIL MEDLEMMER/FORELDRE:

Modum BTK er som de aller fleste idrettslag avhengig av dugnadsarbeid fra spillere og/eller foreldre/foresatte. Dugnader settes opp når klubben skal arrangere stevner eller holde hjemmekamper i seriene. Andre dugnader kan være varetellinger, loddsalg og kioskvakter i Katfosshallen. Utover dette er det positivt med engasjerte og aktive foreldre/foresatte, som blant annet kan bidra med kjøring til/fra stevner om dette er nødvendig.

KATFOSSHALLEN:

Alle brukere av hallen har ansvar for å holde hallen ryddig og ordentlig. All søppel skal kastes i søpla og det skal være ryddig etter deg når du går fra hallen! Kaffetrakter skal skrus av og kaffekanne(r) og filterholder skal vaskes opp. Eventuelt andre ting som er brukt, skal også vaskes opp etter bruk!

OBS: Mat skal IKKE kastes i søplekassene, da dette medfører matfluer i hallen!

KIOSK:

Alltid åpen på stevner og arrangementer. Åpen til tider under treninger.

UTSTYR:

Ta kontakt med hallansvarlig for kjøp av utstyr. Vi har ferdig utstyr klart til bruk!

Nybegynnerracketer kan lånes for hver enkelt trening.

STEVNER:

For øyeblikket støtter klubben alle stevnepåmeldinger!

Stevnepåmelding vil gå gjennom påmelding via internsiden på Facebook eller i hallen på treninger.

Hver enkelt utøver må selv betale deltakeravgifter på alle stevner. Klubben støtter påmeldingsavgift til noen stevner. Dette vil det i så fall informeres om.
Deltakeravgiftene blir betalt samlet fra Modum og ingen skal betale kontant ved ankomst til arrangørsted. Kasserer legger ut på Facebook hva de enkelte skal betale.

Spillere som ikke har betalt inn til denne kontoen eller ikke har dekning i sitt navn på denne kontoen innen påmeldingsfristen, vil heller ikke bli meldt på til stevner selv om man har gitt beskjed om å være med.

Kontonr. til stevner:       2270.03.09367

Betalingene må merkes med navn på spiller og stevne!

NB: Betaling med kort i kiosken eller Vipps er ikke godkjent. Alt skal gå over bankkontoen. Kortselskapet og Vipps tar fortjeneste på hver overføring og klubben taper derfor penger på dette

Videoklipp fra en trening sesongen 2017/2018:

Takk til TVModum for videoinnslaget

Videoklipp fra en trening sesongen 2014/2015:

Takk til Bygdeposten for videoinnslaget