Hjem Klubbnytt Gaveutdeling fra Sparebank 1 Modum

Gaveutdeling fra Sparebank 1 Modum

160

I dag var det SpareBank 1 Modum sin gaveutdeling i Åmot kirke

Vi fikk 30 000 kr til drift og 75 000 kr til nye bord (prosjektsøknad). Disse pengene hjelper oss godt på vei til videre drift av klubben, i tillegg kan vi begynne å planlegge stevner utenom Katfosshallen, da med egne bord for dette. Skal vi arrangere større stevner i fremtiden blir dette viktig ettersom vi ikke kan frakte bordene fra Katfosshallen (heisen satt ut av drift).

Vi ønsker å takke Sparebank 1 Modum for bidraget ikke bare til oss, men også resten av lokalidretten og andre gode tiltak/foreninger. Dette var virkelig en fin kveld.

Vi takker også Øystein for 2 gode søknader på vegne av klubben. Mange takk!


Representanter for klubben var Øystein Pedersen, Lars Kristian Haraldsrud og Morten Harstad.