Hjem Styret Nytt styre

Nytt styre

235

Årets årsmøte ble avholdt i dag 07.04 i Katfosshallen. Vi ønsker med det å takke avtroppende medlemmer for sin innsats og ønsker nytt styre velkommen:

VERV: NAVN: MOBIL: E-POSTADRESSE:
Leder Lars Kristian Haraldsrud 90595572
Nestleder Fredrik Edvardsen 95828204
Kasserer Terje Kristiansen 99033946
Sekretær Anne Grete Mogen 93229942
Styremedlem Pål Korsgård 99404153
Styremedlem Espen Bromark Dybendal 90806274
Styremedlem Morten Harstad 40232479
Vara-styremedlem Harald Baardseth 41609846
Vara-styremedlem Kristin Kristiansen 90976714


Regnskapet er ikke klart fra regskapsføreren og det vil derfor avholdes ekstraordinært årsmøte for å godkjenne dette. Vi kommer tilbake med innkallelse (senest 14. dager før) når regnskapet er klart og dato for møtet er fastslått.

Protokoll etc. blir også publisert når dette er ferdig.