Hjem Styret Nytt styre + liste over arbeidsoppgaver

Nytt styre + liste over arbeidsoppgaver

472

Årets årsmøte ble avholdt 12.08.20 i Katfosshallen. Vi ønsker med det å takke avtroppende medlemmer for sin innsats og ønsker nytt styre velkommen:

VERV: NAVN: MOBIL: E-POSTADRESSE:
Leder Pål Korsgård 99404153 /
Nestleder Harald Baardseth 41609846
Kasserer Terje Kristiansen 99033946
Styremedlem Mario Skjervold 95986645
Styremedlem Marthe Andersen Skjervold 92840973
Styremedlem Ståle Gundersen 91511971
Styremedlem Kristin Kristiansen 90976714
Vara-styremedlem Robin Kristiansen 95475770
Vara-styremedlem Susanne Vad Norli 98602203

 

Sekretærjobben vil spres på de enkelte medlemmene.

Her er en liste over fordeling av arbeidsoppgaver. Har du spørsmål så tar du direkte kontakt med de ansvarlige:

Oppgave Ekstra info Ansvarlig(e)
Kioskansvarlig Kioskvakter, innkjøp, kioskavtale(r) etc. Kristin og Marthe
Vaskeansvarlig Vaskeliste, innkjøp etc. Harald
Turneringsansvarlig Selve stevnet, få tak i roller (lage liste) Lars Kristian Haraldsrud ()
Premieansvarlig Premier til stevner Pål
Treningsansvarlig Avtaler, tilbud etc. Harald og Kristin
Sponsoransvarlig Draktsponsorer m.m. Terje
Søknadsansvarlig Søknader mot prosjekter, kommune, Ståle og Pål
Rapportering i Altinn Bingorapportering + kommunal informasjon Terje
Ansvarlig for idrettsregistrering Registrering av medlemsdata og momskompensasjon i Klubbadmin Lars Kristian Haraldsrud () – registrering for 2020
Oppmann Påmeldinger til stevner (kasserer tar innbetalinger) Robin
Serieansvarlig 3.div. Arrangere egne serierunder + lagansvarlig Kristin og Robin
Serieansvarlig 4.div. Arrangere egne serierunder + lagansvarlig Marthe
Utstyrsansvarlig Innkjøp (drakter, baller etc.) Robin
Hallansvarlige Ut mot foreldre, kiosk, hjelpe til på treninger Marthe, Ståle, Kristin og Harald
Vedlikeholdsansvarlig Rom bak sekretariatet m.m. Harald
Lisensansvarlig Etterse at alle har det + utsendelse etc. Pål
Medlemsansvarlig Ajourføre medlemsliste og registrere nye Lars Kristian Haraldsrud () og Marthe
Faktureringsansvarlig Utfakturering (medlemskontingent, stevner etc.) Lars Kristian Haraldsrud ()
Politiattestansvarlig Ajourføre Pål
Barneidrettsansvarlig Oppfølging etc. Harald
Skrive protokoll fra styremøter Skrive og publisere på intern Facebookside Alle
Publisere nyheter Facebook + evnt. hjemmeside Alle
Internettansvarlig Vedlikehold, servere etc. Lars Kristian Haraldsrud ()
Disponenter av bankkontoer Terje og Pål
Mottaker av kontoutdrag Terje og Lars Kristian
Postboksansvarlig Hente post Terje
Facebookansvarlige (interngruppen) Legge til/fjerne medlemmer Pål og Robin
E-post (regninger) Terje
E-post (bilag) Terje og Lars Kristian
E-post () Pål og Kristin
E-post (fra faktureringssystemet) Lars Kristian Haraldsrud ()