Hjem Styret Oppsummering styremøte 4

Oppsummering styremøte 4

216

Styremøte 4 ble avholdt hos familien Kristiansen 26.06.18. Noe av oppsummeringen vil være oppdatert iht. dagens dato.

Status økonomi:

Vi er ajoure, men det blir viktig å få inn penger i starten av sesongen da det vil komme mange utgifter i begynnelsen av sesongen.

Vi velger denne sesongen å ikke sponse noen arrangement som vi tidligere har gjort. Årsaken til dette er for å gjøre det mer rettferdig for alle medlemmer og at vi ønsker å benytte midler til treninger fremover. Fokuset denne sesongen er å få til et godt treningsopplegg, med oppfølging, kompetanseheving osv. Skulle økonomien bedres tar vi opp diskusjonen vedrørende dekking av startkontingenter til stevner igjen. Dette er noe vi ønsker å bidra til som klubb i fremtiden.

Hallprosjektet:

I skrivende stund så er lampene satt opp og vi har fått lys i hallen. Det står igjen noe småtteri, men det har vært veldig bra dugnadsånd før og under deler av sommeren. Takk til alle som bidro og Morten som tok tak i organiseringen + Terje med organisering av malingen. Neste steg blir å finne en løsning for vinduene. Dette er en pågående sak som vil ta noe tid. Gulv vil deretter være prioriteten.

Søknader om prosjektstøtte:

Vi velger å søke om flere prosjekter. Fristene går snart ut. Lars Kristian jobber videre med dette. Får vi noe innvilget vil vi informere alle om dette. Vi har allerede mottatt 9800 kr fra kommunen for strømutgifter.

Arbeidsoppgaver:

– Morten tar gjennomgang av kiosken så fort hallprosjektet har roet seg ned litt. Vi ser på billigste alternativ for innkjøp. Det planlegges også opplegg med kiosken på minst 1 av treningene i uken (mandag). Vi velger å registrere alle salg gjennom betalingssystemet vi har i kiosken, slik at vi til en hver tid vet hva vi trenger å kjøpe inn og hvor mye det går av hver enkelt vare. Dette gjør det også enklere for nestemann som skal kjøpe inn varer. Alle betalingsmetoder kan brukes (kontant, kort og VIPPS).

– Pål ordner med innbydelser til turneringer og lager liste over aktuelle stevner denne sesongen. Lars Kristian legger dette så på hjemmesiden som tidligere.

– Fredrik kommer til å jobbe med treningsopplegget og sponsorer fremover. Lars Kristian ordner med hovedsonsoravtalen (banken ønsker en avtale med oss videre, men ikke 100% bekreftet ennå). Innlegg om større sponsorer vil komme fremover. Alle som kan bør også hjelpe til med sponsorer. Kjenner man noen som kjenner noen som jobber i en bedrift er dette godt nok for å spørre. Ta kontakt hvis dere ønsker å bidra.

– Espen har jobben som utstyrsansvarlig. Han samarbeider med Lars Kristian vedrørende bestilling av baller, racketer etc. som vi trenger.

Sesongen 2018/2019:

– Det blir nye drakter og draktsponsorer denne sesongen. Vi har alltid hatt drakter i 2 sesonger pga. sponsorer. Vi beholder shortser og treningsdresser. Det ble solgt inn en del sponsorer til jakkene som vi ønsker å beholde en tid til. Det vil også være kostbart for medlemmer om vi skal bytte alt av tekstiler. Lars Kristian ser videre på hvilken kolleksjon vi velger.

– Lars Kristian jobber videre med kontingenter. Det er nye personvernregler å sette seg inn i. Vi har ordnet databehandleravtale til de vi trenger så systemene vil bruker til medlemsregistrering og fakturering er godkjent å bruke. Det er veldig viktig at vi har korrekt opplysninger på våre medlemmer, så dette vil være en prioritet da NIF sletter medlemmer som mangler informasjon som f.eks. e-postadresse. Vi kontakter de vi har e-post med for å innhente informasjon. Nye medlemmer må fylle ut eget skjema med informasjon. Vi benytter oss av Sparebank 1 sin tjeneste «medlemsnett» for registrering og fakturering. Dette betyr at alle får faktura med KID slik at vi har oversikt hele veien.

– Vaskedugnad: Vi ønsker å holde en vaskedugnad for full rengjøring av garderober, kjøkken/kiosk og annet nødvendig. Lars Kristian innkaller til dette når sesongen er mer igang.

– Det blir nulltolleranse for mobilbruk under pausene i treningstiden. Trenerene har ansvar for å følge opp dette. Vi ønsker fokus under treningene og bygge et sosialt miljø når vi tar pauser.

– Det var årsmøte i sameiet 28.06.18 som Lars Kristian stilte på. Det er flere punkter som vi ønsker å ta videre med sameiet. Disse punktene vil vi se på kommende sesong.

Neste styremøte:

Slutten av august / starten av september.