Hjem Styret Nytt styre

Nytt styre

271

Årets årsmøte ble avholdt i dag 24.03.19 i Katfosshallen. Vi ønsker med det å takke avtroppende medlemmer for sin innsats og ønsker nytt styre velkommen:

VERV: NAVN: MOBIL: E-POSTADRESSE:
Leder Lars Kristian Haraldsrud 90595572
Nestleder Morten Harstad 40232479
Kasserer Terje Kristiansen 99033946
Styremedlem Anne Grete Mogen 93229942
Styremedlem Pål Korsgård 99404153
Styremedlem Ståle Gundersen 91511971
Styremedlem Kristin Kristiansen 90976714
Vara-styremedlem Harald Baardseth 41609846
Vara-styremedlem Susanne Vad Norli 98602203

Sekretærjobben vil spres på de enkelte medlemmene.