Hjem Styret Oppsummering styremøte 5

Oppsummering styremøte 5

244

Styremøte 5 ble avholdt hos familien Edvardsen 02.10.18. Noe av oppsummeringen vil være oppdatert iht. dagens dato.

Status økonomi:

Vi er ajoure, men har ikke særlig med midler før eventuelt etter nyåret.

Hallprosjektet:

Strøm og høyttalere skal ordnes før jubileumsstevnet. Lars Kristian står for dette, med mulig hjelp fra Morten. Vinduene nederst i hallen ble dekt til av Morten.

Rekruttering:

Vi arrangerer bordtennisskole 10 mandager fremover. Oppstart flyttet fra 5. november til 12. Simen tar treneransvaret og Pål tar imot påmeldinger. Lars Kristian ordner med infofoldere og trykk. Morten og Kristin organiserer utdeling på skolene. Status er at folderene er ferdigtrykt og klare.

Kokurransespillerne:

Torsdag 11. oktober hadde Lars Kristian og Fredrik et spiller/ambosjonsmøte med alle spillerne. Fokus var på ambisjoner, treningsopplegg og miljø/trivsel. Dette var et møte der vi ønsket å få innblikk i spillerne våre, men også få spillerne til å tenke fremover, sette seg mål med treningen etc. Vi snakker sammen med trenerene og styret for eventuelle forbedringer. Oppsummert var de fleste veldig godt fornøyd med klubben, noe som viser at vi er på god vei, men langt ifra helt i mål.

Vaske/rydde-dugnad:

Mandag 15. oktober og eventuelt torsdag 18. Takk til de som møtte opp. Vi drar over gulvene litt senere i uka og rigger til jubileumsstevnet på torsdag.

Spillertrøyer:

Vi har bestemt oss for hvilket tøy vi ønsker å bruke de neste 2 sesongene. Trøyen blir Butterfly Santo (rød), short kan man bruke det man har fra tidligere sesonger. Her vil det bli noe Stiga og Butterfly om hverandre. Jakke/bukse blir samme som tidligere da vi ønsker å beholde disse noe lengre. Vi kommer til å samle inn størrelser til de som har «forhåndsbestilt» slik at vi kan dele ut dette i løpet av oktober. Vi har dessverre ikke kapital til å kjøpe inn masse av gangen, så da blir dette løsningen.

Prosjektsøknader:

Vi har sendt inn alle søknader og venter på spent på svar. Vi gir selvsagt beskjed om det blir positive svar.

Kiosken:

Prøver å få til touchskjerm på systemet. Dette har vist seg vanskelig, men det jobbes fortsatt med det. Vi fortsetter å kjøre alt gjennom samme system. Det var god lære å kunne se statistikken på hva som selger og ikke i kiosken.

Andre arbeidsoppgaver:

Pål har sjekket med veterangruppa om de kunne tenke seg å vaske litt i hallen. Hallen har blitt brukt mye mer enn tidligere og det er oppe både på dag- og kveldstid. Vi har fått positive tilbakemeldinger om dette. De prøver i førsteomgang å vaske ca. hver 14.dag.

Treningsopplegg:

Vi har dessverre mistet en trener, noe som gjør det vanskelig på torsdager. Vi prøver å få til en løsning så fort som mulig, men det er ikke alltid så lett å få til på kort tid.

Påmeldinger til stevner:

Alle påmeldinger skal inn på Facebook. Kommer det påmeldinger via andre kilder skal det uansett oppdateres der slik at det blir enklere å ha orden på påmeldinger og betalinger. Vi samler inn påmeldinger til alle* stevner og betaler+melder på samlet.

Unntak er Jevnakerturneringer der det går på Vipps + eventuelle internationale/spesielle turneringer.

Politiattester:

Pål jobber godt med oppdatering og ajourføring av dette.