Hjem Styret Nytt styre

Nytt styre

194

Årets årsmøte ble avholdt i dag 07.04 i Katfosshallen. Vi ønsker med det å takke avtroppende medlemmer for sin innsats og ønsker nytt styre velkommen:

VERV: NAVN: MOBIL: E-POSTADRESSE:
Leder Lars Kristian Haraldsrud 90595572 larsern@modumbtk.no
Nestleder Fredrik Edvardsen 95828204 fedvardsen@eurojuris.no
Kasserer Terje Kristiansen 99033946 terje@farvehandel.no
Sekretær Anne Grete Mogen 93229942 agr-mo@online.no
Styremedlem Pål Korsgård 99404153 korsgaard22@gmail.com
Styremedlem Espen Bromark Dybendal 90806274 dybendalespen@gmail.com
Styremedlem Morten Harstad 40232479 morten.harstad@gmail.com
Vara-styremedlem Harald Baardseth 41609846 harald.baardseth@vestreviken.no
Vara-styremedlem Kristin Kristiansen 90976714 kristin@farvehandel.no


Regnskapet er ikke klart fra regskapsføreren og det vil derfor avholdes ekstraordinært årsmøte for å godkjenne dette. Vi kommer tilbake med innkallelse (senest 14. dager før) når regnskapet er klart og dato for møtet er fastslått.

Protokoll etc. blir også publisert når dette er ferdig.