Hjem Styret Oppsummering ekstraordinært årsmøte og styremøte 3

Oppsummering ekstraordinært årsmøte og styremøte 3

194

Oppsummering ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt i Katfosshallen 24.05.18. Styremøte 3 ble avholdt rett i etterkant av det ekstraordinære årsmøtet.

Det var kun 1 sak på det ekstraorninære årsmøtet. Dette var å godkjenne regnskapet for 2017 som ble klart etter årsmøtet. Dette ble godkjent og ukjent utgiftspost vist til i revisorrapport ble funnet.

Se protokoll og revisorrapport:

Protokoll

Revisorrapport

Oppsummering styremøte 3:

Status økonomi: Økonomien i klubben er stabil. Vi har fortsatt en del gjeld igjen, men vi har ingen problemer med daglig drift og utgifter. Det vil bli noen endringer i forhold til påmeldinger og betalinger. Det er viktig at vi får laget billag på alle transaksjoner med en gang slik at det blir en god kontroll over regnskapet og jobben med dette spredt gjennom hele året. Terje lager systemer og vi diskuterer dette nærmere. Det er allerede laget plan for honorarer til trenerne.

Vi ønsker å sette regler på sosiale medier i klubben. Dette gjelder interngruppen og den offisielle siden til klubben på Facebook. Dersom det skulle være kritikk eller andre bemerkninger som kan virke sårende skal dette rettes til styret, styreleder eller rette vedkommende direkte.  Dette vil skjerme klubbens medlemmer for involvering i eventuelt negative forhold.

Barneidrettsansvarlig frem til neste årsmøte ble valgt. Harald Baardseth tok på seg dette ansvaret. Les mer om denne rollen her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

Styret fikk inn forslag til høring om å åpne for at enkeltmedlemmer kan ha egne sponsorer hvor blant annet logo
vil bli trykket på drakten eller andre klubbplagg. Det var enstemmighet for ikke å åpne for dette. Unntak vil være landslag (regler settes av NBTF). Ønsker foreldre eller bedrifter å støtte enkeltpersoner (og ikke klubben) og dette ikke kommer fram på klubbens plagg eller på annen måte er i klubbens regi, er dette greit. Vi minner om at alle som skal delta på stevner skal representere Modum BTK med tilhørende klubbdrakt og treningstøy.

De fleste arbeidsoppgaver i styret er satt. Listen ser slik ut:

Oppgave Ekstra info Ansvarlig(e) 
Kioskansvarlig Kioskvakter, innkjøp etc. Morten og Kristin
Vaskeansvarlig Vaskeliste, innkjøp etc. Harald + Anne Grete
Turneringsansvarlig Selve stevnet, få tak i roller (lage liste) Lars Kristian
Premieansvarlig Premier til stevner Pål
Treningsansvarlig Lage avtaler, rutiner etc. Fredrik
Sponsoransvarlig Fredrik og Lars Kristian
Søknadsansvarlig Søknader mot prosjekter og kommune Lars Kristian + Fredrik
Oppmann Påmeldinger til stevner Pål (finner stevner og melder til klubber + legger på Facebook). Harald får inn påmeldingene i hallen (fra treningene)
Serieansvarlig Ansvarlig for å delegere lagledere Pål
Utstyrsansvarlig Innkjøp etc. Espen og Lars Kristian
Hallansvarlig Ut mot foreldre, kiosk, hjelpe til på treninger Harald (mandag), Ståle (onsdag), Anne Grete (torsdager)
Vedlikeholdsansvarlig Nye prosjekter og tak+gulvansvarlig Morten + styret

 

Sesongavslutning /oppstart til høsten: Vi ble enige om å avslutte treningen 21. juni. Sesongavslutning blir 18. juni. Invitasjon er publisert på nett/sosiale medier.

Lars Kristian og Fredrik koordinerer arbeidet med sponsorer fremover. Lars Kristian har utarbeidet en liste med oversikt over tidligere sponsorer og potensielle. Mye av
jobben bør gjøres innen neste styremøte før sommeren.

Trenerkabalen: Fredrik har snakket med aktuelle kandidater for neste år. Bing, Cindy, Simen og Martin har svart positivt på å være trenere neste år. Nærmere forslag vil bli lagt fram i løpet av kommende uker. Vi skal legge til rette både for de som ønsker å satse mye og de som ønsker å satse mindre. Fredrik har laget forslag som blir diskutert fremover. Hva vi får inn av sponsorinntekter vil være avgjørende for hvor mye vi kan få til. Får vi til det økonomiske så ønsker vi i førsteomgang å ha trening mandag-torsdag. Om interessen er der neste sesong kan fredager også utnyttes til f.eks. ranking eller andre ting. Akkurat dette vil i så fall ikke utarbeides før neste sesong.

Hallprosjektet: Prosjektet med rehabilitering av innvendig tak begynte mandag 4. juni. Elektriker kom for å hjelpe til. Det var veldig godt oppmøte og arbeidet fortsatte i dag 06.06.18.

Kontoret innerst i hallen rives og inkorporeres som en del av hallen. Kontoret har de siste årene ikke blitt brukt aktivt. Det har kun vært et lager for klubbartikler. Vi ønsker å kunne bruke plassen til flere bord hvis vi har behov for det + bedre lagringsplass for bord og barrikader. Ettersom vi tar tak etc. var det naturlig å ikke vente med dette. Vi fullfører i førsteomgang taket. Vinduene rundt hallen må på et tidspunkt utbedres og dette skaper utfordringer med å ta gulvet før dette skjer. Vi ser på løsninger vedrørende dette fremover. Vi må se hva vi har kapasitet til etter taket er revet.

Modum idrettsråd har årsmøte 14. juni i Hoppsenteret. Lars Kristian og Espen møter.

Vi har fått tilbud om «Medlemsnett» fra Sparebank 1 Modum. Vi ønsker å prøve ut deres løsning for fakturering og medlemshåndtering.

Neste styremøtet er foreløpig satt til slutten av juni.